„Pod Skrzydłami” Szkoła, która uskrzydla

Witamy!

NSP „Pod Skrzydłami” jest 8-letnią szkołą podstawową, działającą zgodnie z obowiązującym prawem jako szkoła niepubliczna i posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Żłobek

Przedszkole

Szkoła

Rekrutacja

Klub Malucha

"Skrzydełka"

Od 1 września 2018 r. ruszył Klub Malucha "Skrzydełka", którego założycielem jest Stowarzyszenie "Skrzydła". Dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat są objęte profesjonalną opieką w miłej i ciepłej atmosferze.
Od 01.09.2019 r. siedziba Klubu będzie się znajdować w budynku szkoły przy ul. Lipowej 11.

Czytaj dalej
Stowarzyszenie

„Skrzydła”

Stowarzyszenie „SKRZYDŁA” to organ założycielski NSP „Pod Skrzydłami”. Ma ono m.in. za zadanie czuwać nad prawidłowością funkcjonowania szkoły, a w szczególności nad właściwym wykorzystaniem środków materialnych powierzonych szkole oraz nad odpowiednim poziomem nauczania.

Czytaj dalej